ماموریت

single-img-7

ماموریت

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای انکشاف برنامه های علمی و خدمات اموزشی متناسب با معیار های ملی و بین المللی در سطح کشور