مأموریت

single-img-7

مأموریت

پوهنحی کمپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی علمه در حال حاضر مصروف تربیه محصلان مسلکی از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمام مسلکی جهت دستیابی به اهداف آموزشی، مهارت های فنی در بخش¬های مختلف تکنالوژی معلوماتی و کمپیوتر ساینس می-باشد.