دیدگاه

single-img-7

دیدگاه

استفاده و بهره ¬گیری از تکنالوژی نوین، ترویج دانش فناوری معلومات و دست¬یابی به تکنالوژی معلوماتی به ویژه دست¬یابی به منابع غنی آن از مهمترین دیدگاه¬های پوهنځی کامپیوتر ساینس موسسه تحصیلات عالی علامه می¬باشد. این پوهنځی سعی دارد، فرهنگ غنی تکنالوژی را با ارائه‌ی خدمات معیاری ملی و بین المللی به شهروندان در جامعه با نوآوری نهادینه سازد.