اطلاعیه!

event

اطلاعیه! برگزارکننده: مرکز انکشاف مسلکی محصلان دانشگاه علامه. قرار است این مرکز با همکاری شرکت مالیاتی برشنافیضی و شرکت مشورتی تسلط کارگاه آموزشی ( خدمات تصفیه مالیاتی) را برای محصلان، تاجران ملی و بین المللی، شرکت داران و تولید کنندگان برگزار نماید. این برنامه برای چهار روز از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ الی تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ ادامه خواهد داشت. مزایای این کارگاه: ۱: آگاهی از روند اخذجواز تجارتی، خدماتی و تولیدی. ۲: چگونگی سپری نمودن مراحل اسناد مالیاتی. ۳: خدمات مالی و حسابداری. ۴: خدمات حسابداری مالیاتی. ۵: همه پروسه های مالیه دهی به وزارت مالیه. ویژگی های این کارگاه: ۱: آموزش توسط ماستر ترینر مالیاتی ۲: ریفرشمنت Refreshment ۳: سرتفکیت در ختم برنامه ۴: فرصت بازدید محصلین با شرکت داران و تاجران علاقمندان میتوانند برای ثبت نام در این کارگاه به دفتر معلومات دانشگاه علامه مراجعه نماید. آدرس: کارت سه، سرک شورای ملی، کابل افغانستان و یا برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل پیام دهید.